aktualityprogrampĹ™edprodejvstupenkydoprava  

vítejte

Ceník vstupenek pro rok 2017
VSTUPENKA PŘEDPRODEJ NA MÍSTĚ
Čtvrtek 13.7.2017 360,-Kč 400,-Kč
Pátek 14.7.2017 260,-Kč 330,-Kč
Sobota 15.7.2017 260,-Kč 330,-Kč
Permanentka
2 dny - 14. a 15.7.
400,-Kč 550,-Kč

Pouze na místě:
* děti do 130 cm zdarma
** ZTP-P držitel a doprovod
za 50% ceny vstupného na místě
*** Ceny vstupenek v online sítích se mohou lišit
dle servisních poplatků těchto prodejců


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu:
1) Návštěvník festivalu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je na základě Autorského zákona zakázáno. Porušení tohoto zákazu může být stíháno trestněprávními prostředky.
3) Diváci budou u vchodu po předložení platné vstupenky (a odtržení kontrolního kuponu) opáskování samolepícím náramkem na zápěstí (jiná forma umístění náramku je nepřípustná). Náramek slouží jako označení umožňující divákům volný pohyb v prostoru pro ně vyhrazeném a jsou povinni ho nosit po celou dobu trvání koncertu (v případě permanentky celého festivalu).
4) Diváci jsou povinni i nadále nosit vstupenku při sobě a na požádání pořádkové služby u vchodu do prostoru hlediště ji předložit k namátkové kontrole. Vstupenka (samolepící náramek) je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
Pořádková služba je oprávněna provádět kontrolu zavazadel.
Na základě zvýšených požadavků na bezpečnost doporučujeme nenosit s sebou do prostoru hlediště větší zavazadla.

6) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
7) Majitel vstupenky uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.